С повече от 25 години практика и опит в областта на денталното здраве д-р Борислав Михов може да се посочи като един от най- добрите дентални специалисти в региона.

След завършване на образованието си в Денталния факултет на Медицински университет в гр. Пловдив с квалификационна степен „Магистър по дентална медицина“, д-р Борислав Михов посвещава голяма част от времето си не само на своите пациенти, но и на допълнителни курсове и специализации, които спомагат за регулярно обновяване на знанията и уменията му и го профилират в сферата на денталното здраве.

Д-р Борислав Михов придобива допълнителна специалност по орална хирургия. Преминава обучение в квалификационни курсове в областта на денталната имплантология и естестика в България и в чужбина при водещи специалисти от световно ниво.

Работи в областта на оралната хирургия, зъбна имплантология и естетични възстановявания.

Още…

Top