Завършена магистърска степен по Дентална медицина в Медицински университет гр. Пловдив.

Следдипломни квалификации:

  • Курс орална и лицево- челюстна хирургия във Военно- медицинска академия- гр. София
  • Обучение по пародонтология и имплантология под ръководството на prof. Mark Danan в V университет- гр. Париж, Франция
  • Квалификационни курсове по имплантология за работа с имплантологичните системи „Bicon“, „Strauman“, Aukylos“ и „MIS“
  • Курс Естетични и функционални решения при dr. Fradeani- Италия
  • Курс интердисциплинарен подход за оптимално биологично лечение при prof. Nizzan Bichacho- Израел
  • Имплантологичен курс за напреднали- Хирургия и протетични решения „Strauman“ при dr. Bruno Schmid
  • Курс „Contemporary implant dentistry and periodontology, prof. Niklaus P Lang
  • Теоретико- практически курс „Водена костна регенерация в дисталната част на горната челюст. Синус лифт“- д-р Бранимир Кирилов
  • Курс обучение „Лицева дъга“ на AMANN GIRRBACH- Германия
Top